De organisatie van basketballvereniging Biks Shots bestaat uit het Bestuur en een aantal Commissies die ervoor zorgen dat alles binnen de vereniging goed geregeld wordt. Het Bestuur en de Commissies bestaan enkel uit vrijwilligers die zich inzetten voor onze vereniging Biks Shots.

Binnen Biks Shots zijn de volgende commissies actief: 

Bestuur

(Voorzitter, Penningmeester, Secretariaat, Commissie hoofden)

H. Schottert H. Liebregts W. Liebregts L. Heeffer R. Hitzert (Vacant) (Vacant)

AC de Feestbal

(Kamp, Bingo, Sinterklaas)

L. Heeffer I. Reijrink  K. Schollen  (Vacant)  (Vacant)    

Technische Commissie

(Teamindelingen, Scheidsrechter cursus, Tafel cursus)

W. Liebregts A. v. Elderen J. vd Sande (Vacant) (Vacant)    

Wedstrijd Secretariaat

(Tafelindeling, Wedstrijdplanning, Standen verwerking)

H. Liebregts T. Liebregts A. Nooyens  (Vacant)  (Vacant)    

Sponsoring

(Grote Clubactie, Bikse Bazaar, Jassenhangen)

H. Schottert (Vacant)  (Vacant)        
Website R. Hitzert (Vacant)          
Materialen R. Hitzert (Vacant)          

Ledenwerving

(Be a Star)

H. Schottert (Vacant) (Vacant)        

 Voor email contact ga naar de tabblad CONTACT en subblad VERDERE INTERNE CONTACTEN.

Deze commissie zorgt voor de teamindeling alsook voor de aanstelling en opleiding/begeleiding van trainers/coaches. Voorts organiseert zij interne trainersclinics en scheidsrechters- en tafelcursussen.

Deze commissie zorgt voor het wedstrijdprogramma,  de tafelbezetting en scheidsrechters alsmede de uitslagverwerking.

De bestuursleden worden gekozen op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Zij nemen dan een taak op zich voor bepaalde tijd, waarna zij wel of niet herkiesbaar zijn.

Deze commissie houdt zich bezig met ledenwervingsacties zoals:

Be A STAR november december en begin januari

Clinics gedurende het jaar,

Toernooien,

Door middel van onderstaande link kan het huishoudelijk regelement worden gelezen.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

Deze commissie zorgt voor het aantrekken van sponsors en subsidies en het beheer van de verenigingsmaterialen.

Joomla templates by a4joomla