Uitsluitend als zich bijzondere omstandigheden voordoen (zoals verhuizing, langdurige ziekte of dergelijke) kan men zich via de penningmeester tot het bestuur wenden voor het treffen van een betalingsregeling.

Bij tussentijdse aanmelding als lid wordt de contributie als volgt vastgesteld:

Ledencontributie NBB + (jaarcontributie:10) X (aantal maanden tot einde verenigingsjaar minus ledencontributie NBB).

Een verenigingsjaar loopt van september t/m juni.

 

 

Joomla templates by a4joomla