Dit is de privacyverklaring van de Hilvarenbeekse Basketball Club Biks Shots, gevestigd te Karel Doormanlaan 42, 5688BR te Oirschot, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40259913, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geslacht

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

·   NBB Sportlink (Contributie en boekhoud programma)

Administratie

Bovengenoemde +

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Penningmeester/Boekhouder

·   NBB Sportlink (Contributie en boekhoud programma)

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

·   E-marketingtools

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

·   Sponsoren

·   Andere verenigingen

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Teamoplijsting en Sfeer impressie van club dmv Fotos en verhalen op website / facebook

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Fotos van leden

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

·   Wereld wijd

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       Harrie Liebregts

E-mail:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het einde van het seizoen 2017-2018 komt eraan. We willen dit met jullie op een leuke manier afsluiten.

 

Datum: vrijdag 8 juni 2017

Tijd: 18.30 uur tot ?

Plaats: Kantine van Achil (sportvelden Hilvaria/Roodloop)

We starten om 18.30 uur met de BBQ. Halverwege de avond volgt de ALV. Daarna kun je weer lekker smullen!

We vragen een bijdrage voor de BBQ:

Leden en kinderen t/m 12 jaar: €5,-

Niet-leden: €10,-

Consumptie kosten: €1,-

Geef ook even aan als u speciale wensen heeft, zoals vegetarisch of halal.

Om deze avond geslaagd te maken, kunnen we wel wat hulp gebruiken.

Dus heb je tijd, al is het maar een uurtje, laat het ons dan weten.

We willen graag hulp bij: opbouwen, afbreken, opruimen en hulp bij de BBQ en drank.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!!

 

Je kunt het aantal personen opgeven en doorgeven of je mee kunt helpen op dit e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kunt het geld overmaken op IBAN nummer: NL64 RABO 0122 3871 98 t.n.v. Basketballclub H’beek. Vermeld je naam en aantal personen.

Je mag ook contant bij Lilian betalen.

Vanwege de benodigde bestellingen, willen we graag dat je je voor 28 mei 2017 opgeeft!

Tot 8 juni!

Vanaf 25 mei 2018 is er elke vrijdagavond zomerbasketball!!!

 

Op het buitenveld bij het Eksterbos. Neem gerust vrienden mee.

 

Indeling:
vanaf 18.30 uur geboortejaar 2007 en jonger
vanaf 19.30 uur geboortejaar 2005 en 2006
vanaf 20.30 uur geboortejaar 2004 en ouder

 

Neem je bidon en eigen bal (verkrijgbaar bij Van Gool) mee.

Joomla templates by a4joomla