LET OP: AANPASSING SPELREGELS MINI-BASKETBALL

(U8, U10 EN U12)

INGANGSDATUM: 1 JANUARI 2015

Zoals eerder aangegeven heeft het bestuur van de NBB op 26 augustus besloten om de aanpassing van de miniregels met ingang van dit seizoen in te voeren. Aangezien dit weerstanden opriep binnen verschillende rayons is dit nader besproken.

Het bestuur van de NBB heeft nu besloten om de aanpassingen van de miniregels op 1 januari 2015 in te laten gaan. De wijzigingen c.q. aanpassingen zijn hierna weergegeven.

Dit is de privacyverklaring van de Hilvarenbeekse Basketball Club Biks Shots, gevestigd te Karel Doormanlaan 42, 5688BR te Oirschot, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40259913, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geslacht

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

·   NBB Sportlink (Contributie en boekhoud programma)

Administratie

Bovengenoemde +

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Penningmeester/Boekhouder

·   NBB Sportlink (Contributie en boekhoud programma)

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

·   E-marketingtools

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

·   Sponsoren

·   Andere verenigingen

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Teamoplijsting en Sfeer impressie van club dmv Fotos en verhalen op website / facebook

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Fotos van leden

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

·   Wereld wijd

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       Harrie Liebregts

E-mail:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het einde van het seizoen 2017-2018 komt eraan. We willen dit met jullie op een leuke manier afsluiten.

 

Datum: vrijdag 8 juni 2017

Tijd: 18.30 uur tot ?

Plaats: Kantine van Achil (sportvelden Hilvaria/Roodloop)

We starten om 18.30 uur met de BBQ. Halverwege de avond volgt de ALV. Daarna kun je weer lekker smullen!

We vragen een bijdrage voor de BBQ:

Leden en kinderen t/m 12 jaar: €5,-

Niet-leden: €10,-

Consumptie kosten: €1,-

Geef ook even aan als u speciale wensen heeft, zoals vegetarisch of halal.

Om deze avond geslaagd te maken, kunnen we wel wat hulp gebruiken.

Dus heb je tijd, al is het maar een uurtje, laat het ons dan weten.

We willen graag hulp bij: opbouwen, afbreken, opruimen en hulp bij de BBQ en drank.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!!

 

Je kunt het aantal personen opgeven en doorgeven of je mee kunt helpen op dit e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kunt het geld overmaken op IBAN nummer: NL64 RABO 0122 3871 98 t.n.v. Basketballclub H’beek. Vermeld je naam en aantal personen.

Je mag ook contant bij Lilian betalen.

Vanwege de benodigde bestellingen, willen we graag dat je je voor 28 mei 2017 opgeeft!

Tot 8 juni!

Vanaf 25 mei 2018 is er elke vrijdagavond zomerbasketball!!!

 

Op het buitenveld bij het Eksterbos. Neem gerust vrienden mee.

 

Indeling:
vanaf 18.30 uur geboortejaar 2007 en jonger
vanaf 19.30 uur geboortejaar 2005 en 2006
vanaf 20.30 uur geboortejaar 2004 en ouder

 

Neem je bidon en eigen bal (verkrijgbaar bij Van Gool) mee.

Met de ALV en de aansluitende vrijwilligersavond hebben we het seizoen afgesloten. De vele vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet bij de vele hoogtepunten op en om het basketballveld zoals de goede ontwikkeling bij de teams en wedstrijden, de Streetball Masters, het Be A STAR-scholenproject, het jassen hangen met carnaval, de trainers- en scheidsrechterscursus, de "Feestbal"-activiteiten en het kamp, het internationale toernooi van de U12 en nog veel meer.... Allen nogmaals dank!! In het bijzonder werden onze volgende vrijwilligers als "vrijwilliger van het jaar" beloond met een mooi shirt:

  • Arjan Lemmens voor zijn inzet bij zowel de Streetball Masters als bij de trainingen en wedstrijden van de U12-1
  • Harrie Liebregts voor zijn inzet ondermeer als scheidsrechter bij vele wedstrijden
  • Lilian Heefer voor haar inzet als teamouder bij de U12-2 en U10
  • Nico van de Broek voor zijn inzet bij de Streetball Masters.


Voort werden de volgende leden verkozen op basis van hun opvallende sportieve prestaties in het afgelopen seizoen:

  • MIP (Most Improved Player): Tijn Bosmans 
  • Talenten van het jaar: Daan de Brouwer, Luuk Weber, Niek van Elderen, Wietse Schottert en Marieke van Beurden (allen geselecteerd voor de kernselecties)
  • Team van het jaar: U12-1 (Zuid Nederlands kampioen)

Teamindeling, trainingstijden en datum 1e training 2015/16
De door de TC voorgestelde teamindeling en de nieuwe trainingstijden zijn op de ALV bekendgemaakt en vindt je op onze site onder het kopje "Teams, Tijden en Standen". We gaan aan het begin van het seizoen enkele spectaculaire evenementen organiseren voor zowel potentiële jongens als meisjesbasketballers. Hiermee streven we ernaar om voor de dames U18 alsook voor de jongens U18 vanaf januari een eigen team te kunnen inschrijven (zie ook onderstaande activiteiten)
 
De trainingen starten op vrijdagavond 28 augustus!! Hoewel deze vrijdag de laatste dag van de kindervakantieweek is, wordt ieders aanwezigheid wel op prijs gesteld aangezien de competitie half september al van start gaat.

Spectaculaire seizoensopening op zondag 6 september.

Op zondag 6 september plannen we een spectaculair en uniek internationale seizoensopening voor jong en oud!! Hiervoor worden alle Biks Shotters (en van de jeugdleden ook de ouders en vrienden) uitgenodigd. Meer info volgt binnenkort. Zet deze activiteit op zondag 6 september alvast in je agenda!!

Iedereen een goede vakantie en tot de 28e augustus!
  
Namens het bestuur en de TC

PS. Wil jij het Nederlands herenteam (met o.a. enkele spelers van SPM Shoeters) zien spelen tijdens de voorbereiding op het EK en met hun op de foto? Bezoek dan 1 van de oefenwedstrijden:

 

4 augustus tegen België in Antwerpen

12 augustus tegen University of Illinois in Rotterdam

14 augustus tegen GBR in Leiden

16 augustus tegen Portugal in Leiden

 

Volg het Nederlands team op www.oranjebasketball.com

Op de zondagen 1 en 22 februari hebben de U12-1 spelers Daan de Brouwer, Lowie Fonken, Luuk Weber, Niek van Elderen, Sven Lemmens, Tom Backx, Wietse Schottert en Marieke van Beurden deelgenomen aan 2 selectietrainingen van elk 3 uur voor de kern Brabant-West.

Uit een groep van ca 80 talentvolle jongens en meisjes uit 2002 t/m 2004 werden na 2 zware trainingen zowel Daan, Luuk, Niek, Wietse, en Marieke bij de meisjes, geselecteerd voor de kern Brabant-West. Een zeer mooie individuele en teamprestatie. Immers elke speler kan alleen maar beter worden dankzij goede medespelers waar je elke week mee traint en speelt! Hierbij dan ook de complimenten aan Lowie, Sven, Tom, Tijn en Ward!

Beste Biks Shotters,

Jullie weten inmiddels dat we van vrijdag 29 mei t/m zondag 31 mei 2015 weer met de jeugd (t/m 17 jaar) van Biks Shots op kamp gaan. We hebben twee programma’s voorbereid waarbij we een speciaal programma hebben voor de XU-8 en XU-10 teams. De locatie dit jaar is Het Hoefke in Riel (http://www.manegehoefke.nl/Groepsaccomodatie.html).

We gaan er op vrijdag 29 mei om 16:30 uur op de fiets naartoe. Zondagmiddag (31 mei) zullen we weer terugkomen in Hilvarenbeek.

Het thema voor dit kamp is ‘terug naar de oertijd’. Het zou leuk zijn als jullie al verkleedspullen verzamelen om origineel naar het kamp toe te komen. Je kunt je inschrijven door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als je dat gedaan hebt ook graag €40 overmaken op rekeningnummer 122387198 t.n.v. basketbalvereniging biks shots. Vermeld bij de omschrijving ‘Kamp 2015 <voornaam achternaam>’. De uiterste inschrijfdatum is 15 maart 2015, dus schrijf je vandaag nog in!

Het gaat weer een enorm gaaf kamp worden waar je zeker bij wilt zijn!

AC de Feestbal

Informatie over dit toernooi vind je terug op de site van de NBB:
{youtube}eqRAnOb_1pI{/youtube}
 

Allemaal,

Zondag 19 april organiseren we een bierproeverij bij Abdij Koningshoeven in Moergestel. We vertrekken om 13:30 uur vanaf de Hispohal met de fiets. De fietstocht zal ook in het teken staan van de bierproeverij.

Iedereen die 18 jaar of ouder is kan deelnemen aan deze activiteit. De kosten bedragen 12.50 euro per persoon. Partners zijn ook welkom. We denken ongeveer om 17:30 uur terug in Hilvarenbeek te zijn (eindstation cafe de Zwaan).

Je kunt je tot 16 maart opgeven door een mail te sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Zet in het onderwerp ‘Bierproeven 2015’ en in de mail je naam en eventueel naam van je partner.

Groet,

AC de Feestbal

Joomla templates by a4joomla